Dostawę sprzętu komputerowego

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego – wg Załącznika Nr 2 (Specyfikacja techniczna) do SIWZ i obejmuje: 1. dostawę
sprzętu w miejsce wskazane przez Zamawiającego, 2. instalację i uruchomienie sprzętu (jeśli było wymagane w Specyfikacji technicznej), 3.
udzielenie gwarancji na dostarczony sprzęt, 4. przekazanie Zamawiającemu wymaganych nośników, dokumentacji i podręczników wraz z
niezbędnymi akcesoriami (jeśli były wymagane w Specyfikacji technicznej), 5. przeszkolenie pracowników Zamawiającego (jeśli było wymagane w
Specyfikacji technicznej).

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

31.07.2020 | 08:30


» Location

ul. Wiejska
Białystok 15-351
Województwo: podlaskie
Polska


» Category assortment

  • Hardware, parts and accessories

» Buyer data

Politechnika Białostocka
ul. Wiejska
Białystok 15-351
Województwo: podlaskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in