Utwardzenie drogi wewnętrznej dz. 542 obręb 8 w Goleniowie

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn. „Utwardzenie drogi wewnętrznej dz. 542 obręb 8 w Goleniowie”.
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
- roboty pomiarowe i wykonanie inwentaryzacji geodezyjna 0,27 km;
- tymczasowa organizacja ruchu 1 kpl.;
- rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm - 4 m;
- rozebranie nawierzchni z płyt betonowych typu yombo 105 m2;
- rozebranie nawierzchni z płyt betonowych 50x50 oraz 50x100 – 317 m2;
- mechaniczne wykonanie koryta 1 240,00 m2;
- mechaniczne profilowanie i zagęszczenie 1240,00 m2;
- warstwa odsączająca z piasku 15 cm – 1234 m2;
- grunt stabilizowany cementem Rm-2,5 MPa grubości 15 cm – 6 m2;
- nawierzchnia z płyt wielootworowych na 3 cm podsypce piaskowej 938 m2;
- ustawienie krawężnika na ławie betonowej 7 m;
- nawierzchnię z kruszywa łamanego 0/31,5 mm 15 cm- 246 m2;
- nawierzchnię z kostki betonowej 6 m2;
- regulację istniejącej nawierzchni 15 m2;
- regulację studzienek, zaworów – 3 szt.;
- pobocza- roboty ziemne 25,8 m3;
- humusowanie z obsianiem trawy 172 m2;

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

07.08.2020 | 10:30


» Location

Plac Lotników 1
Goleniów 72-100
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Gmina Goleniów
Plac Lotników 1
Goleniów 72-100
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in