Dostawa nici oraz opatrunków hemostatycznych

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa nici oraz opatrunków hemostatycznych, które zostały opisane w załącznikach od nr 5 do nr 19 do SIWZ (Formularze cenowe)- pakiet od nr 1 do nr 15. Dostarczany asortyment musi posiadać niezbędne świadectwa dopuszczające je do stosowania.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

31.07.2020 | 09:30


» Location

ul. Szpitalna 37
Mińsk Mazowiecki 05-300
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Medical equipment

» Buyer data

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
ul. Szpitalna 37
Mińsk Mazowiecki 05-300
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in