Montaż windy i platformy wewnętrznej dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Miasta Kutno.

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia publicznego są roboty budowlane polegające na „Montażu windy i platformy wewnętrznej dla osób niepełnosprawnych
w budynku Urzędu Miasta Kutno".

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wynika z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (Załączniki nr 9
i 10 do siwz – płyta CD) oraz Wspólnego Słownika Zamówień.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

07.08.2020 | 10:00


» Location

pl. marsz. Józefa Piłsudskiego 18
Kutno 99-300
Województwo: łódzkie
Polska


» Category assortment

  • Technical building installation services

» Buyer data

Miasto Kutno
pl. marsz. Józefa Piłsudskiego 18
Kutno 99-300
Województwo: łódzkie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in