Przebudowa drogi powiatowej Nr 1022 Spokojna - Jastkowice w zakresie budowy chodnika w m. Krzaki

» Notice description

akres prac obejmuje przebudowę drogi na odcinkach:
a) od km 1+221 – 1+529 poprzez budowę chodnika - łączna długość przebudowywanej jezdni: 308 m,
b) od km 1+674 do km 1+974 poprzez budowę chodnika - łączna długość przebudowywanej drogi: 300 m.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

07.08.2020 | 10:30


» Location

Przemysłowa 6
Stalowa Wola 37-450
Województwo: podkarpackie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Zarząd Dróg Powiatowych
Przemysłowa 6
Stalowa Wola 37-450
Województwo: podkarpackie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in