Remont boiska sportowego w miejscowości Czerna, w gminie Krzeszowice

» Notice description

1Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z kompleksową realizacją inwestycji pn. „Remont boiska sportowego w miejscowości Czerna, w gminie Krzeszowice”, objętej zgłoszeniem robót nie wymagających decyzji pozwolenia na budowę nr AB.V.6743.6.2020.AD z dnia 23.01.2020 r. Przedmiotem zamówienia jest budowa boiska wielofunkcyjnego 32 x 46 m, zlokalizowanego na działce ewidencyjne nr 1889 w Czernej (2 x boisko do koszykówki, 2 x boisko do siatkówki, boisko typu futsal), budowa elementów małej architektury oraz budowa piłkochwytów. Wykonawca musi zaoferować co najmniej 36 - miesięczny okres gwarancji na wykonane roboty budowlane i dokonywanie w tym okresie własnym staraniem i na swój koszt przeglądów gwarancyjnych.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

07.08.2020 | 09:45


» Location

Grunwaldzka 4
Krzeszowice 32-065
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Sport
  • Landscaping services

» Buyer data

Urząd Miejski w Krzeszowicach
Grunwaldzka 4
Krzeszowice 32-065
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in