Zakup zestawu koszy do koszykówki i tablicy wyników do obiektu sportowego - Hali Sportowej przy ul. Małachowskiego 7

» Notice description

Przedmiotem niniejszego postępowania jest dostawa z montażem sprzętu koszykarskiego w ramach zadania „Zakup zestawu koszy do koszykówki i tablicy wyników do obiektu sportowego – Hali Sportowej przy Małachowskiego 7.”
- Kosze najazdowe do koszykówki posiadające aktualny atest FIBA (2 szt.)
- Tablicę wyników główną (1 szt.)
- Tablicę wyników pomocniczą (1szt.)
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

03.08.2020 | 09:30


» Location

ul. Ks. Skorupki 21
Łódź 90-532
Województwo: łódzkie
Polska


» Category assortment

  • Sport

» Buyer data

Miasto Łódź - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi
ul. Ks. Skorupki 21
Łódź 90-532
Województwo: łódzkie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in