DOSTAWA MIAŁU WĘGLOWEGO Z TRANSPORTEM I ROZŁADUNKIEM W ILOŚCI 5.000 Mg NA SEZON GRZEWCZY 2020/2021 W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DWUETAPOWEGO

» Notice description

Dostawa z transportem i rozładunkiem miału węglowego energetycznego MIIA gat. 32.1. 2. Miał węglowy energetyczny ma być dostarczony loco składowisko ciepłowni MPEC w Ostródzie przy ul. Demokracji 5 w ilości 5000 ton.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

05.08.2020 | 12:00


» Location

Marszałka Piłsudskiego 21
Ostróda 14-100
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Category assortment

  • Gaseous fuels
  • Nuclear fuels
  • Liquid fuels
  • Coal, briquettes, coke, peat and coke products
  • Electricity and heat

» Buyer data

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Ostródzie
Marszałka Piłsudskiego 21
Ostróda 14-100
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in