„Remont strażnicy OSP w Korniaktowie Północnym ” oraz „Remont pokrycia dachowego w Domu Kultury w Korniaktowie Północnym”

» Notice description

3. Zakres robót do wykonania objętych przedmiotem zamówienia:
a) „Remont strażnicy OSP w Korniaktowie Północnym”
- wymiana dwóch bram garażowych na systemowe segmentowe w kolorze czerwonym. ( bramy z możliwością otwarcia manualnego jak również z elektrycznym napędem), jedna brama z furtką wejściową,
- skucie istniejącej popękanej posadzki betonowej wraz z wywozem gruzu,
- obniżenie warstw posadzkowych o około 30 cm,
- obniżenie wjazdu do garaży,
- uzupełnienie izolacji przeciwwilgociowych na ścianach,
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z papy termozgrzewalnej oraz z folii PE grub. 0,3mm;
- wykonanie posadzki betonowej z betonu posadzkowego B30 zastosowaniem zbrojenia rozproszonego z włókien stalowych z wyprofilowanie spadku do odwodnienia liniowego; nacięcie szczelin pozornych, uzupełnienie szczelin dylatacyjnych sznurem dylatacyjnym
i masą poliuretanową;
- przetarcie, gruntowanie i malowanie ścian i sufitów,
- remont sanitariatów,
- wymiana instalacji elektrycznej ( nowe okablowanie, zabezpieczenia, tablica),
- wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej wraz ze skrzynkami odwadniającymi i odwodnieniem liniowym,
- wykonanie odciągu spalin samochodowych w garażu,
- wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej pomieszczeń,
- wymiana rynien i rur spustowych na budynku strażnicy OSP,
- wymiana obróbek blacharskich wraz z uszczelnieniem na dachu strażnicy OSP
b) „Remont pokrycia dachowego w Domu Kultury w Korniaktowie Północnym”
- wymiana rynien i rur spustowych na budynku Domu Kultury ,
- wymiana obróbek blacharskich wraz z uszczelnieniem na dachu Domu Kultury

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

24.07.2020 | 09:30


» Location

Białobrzegi 4
Białobrzegi 37-114
Województwo: podkarpackie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Białobrzegi
Białobrzegi 4
Białobrzegi 37-114
Województwo: podkarpackie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in