Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania inwestycyjnego pn.Rewitalizacja Parku miejskiego w Dobrzyniu nad Wisłą - w części dotyczącej budowy skateparku

» Notice description

Pełnienie nadzoru inwestorskiego realizowane jest w imieniu i na rzecz zamawiającego i obejmuje obowiązki związane z profesjonalnym i kompleksowym nadzorem oraz kontrolą zadania inwestycyjnego. Zamawiający wskazuje, że dokumentację techniczną dla zadania można pozyskać ze strony internetowej Zamawiającego pod adresem:
https://www.bip.dobrzyn.pl/redir,przetargi?zamowienie_publiczneID=237

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

21.07.2020 | 11:00


» Location

Szkolna 1
Dobrzyń nad Wisłą 87-610
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services

» Buyer data

Gmina Dobrzyń nad Wisłą
Szkolna 1
Dobrzyń nad Wisłą 87-610
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in