Utworzenie miejsca spotkań w Żabiej Woli

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest „Utworzenie miejsca spotkań w Żabiej Woli” poprzez zagospodarowanie terenu działki o nr ewidencyjnym 73/3 w miejscowości Żabia Wola gm. Głusk. W ramach zadania planuje się wykonanie placu zabaw, siłowni zewnętrznej, boiska do piłki siatkowej, altany, pagórków wypoczynkowych, wyposażenie obiektu w małą architekturę, piłkochwyty sportowe, zieleń (trawniki, krzewy), oświetlenie solarne, monitoring.
W zakres robót przewidzianych do realizacji wchodzą:
• Wykonanie placu zabaw o nawierzchni żwirowej o pow. ok. 256 m² bez obrzeżenia,
• Wyposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe w ilości-9 szt.,
• Wykonanie siłowni zewnętrznej o nawierzchni z kostki brukowej o pow. ok. 104 m²,
• Wyposażenie siłowni zewnętrznej w urządzenia fitness w ilości- 4 szt.,
• Wykonanie dojścia do elementów zagospodarowania terenu z kostki brukowej gr. 6 cm o pow. ok. 184 m²,
• Wykonanie boiska do piłki siatkowej o nawierzchni piaszczystej i pow. ok. 107 m², wraz z wyposażeniem w słupki do siatkówki i taśmy wyznaczające pole gry, wraz z piłkochwytami,
• Wyposażenie terenu w małą architekturę: altanę drewnianą ławki i kosze na śmieci, stojaki na rowery, stoliki do gier w szachy, stół do gry w ping-ponga,
• Wykonanie pagórków wypoczynkowych porośniętych trawą, wyposażonych w drewniane kładki- równoważnie,
• Wykonanie ścieżki sensorycznej o pow. ok. 8,55 m²,
• Wykonanie ogrodzenia z siatki o łącznej długości ok. 355,5 mb i wys. 1,5 m, w ogrodzeniu brama szer. 4,0 m wraz z furtką szer. 1,5m i 3 furtki o szer. 1,5 m,
• Rozbiórka ogrodzenia z blachy o dł. ok. 21,0 mb w części południowo- zachodniej działki,
• Wykonanie nasadzeń w postaci krzewów w ilości 74 szt.,
• Wykonanie trawników z siewu wokół projektowanych nawierzchni i elementów o powierzchni działki o pow. ok. 2115 m² wraz z pielęgnacją i pierwszym koszeniem.
• Dostawę i montaż oświetlenia solarnego 4kpl i instalację monitoringu

UWAGA: Przedmiotowe roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową uwzględniając zapisy erraty do projektu.

Uwaga !!! Zadanie realizowane jest w dwóch etapach.
Etap I obejmuje wszystkie opisane wyżej roboty z wyłączeniem nasadzeń i trawników.
Etap II obejmuje: wykonanie trawników wraz z pielęgnacją i pierwszym koszeniem oraz wykonanie nasadzeń krzewów.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

28.07.2020 | 10:00


» Location

ul. Rynek 1
Lublin 20-388
Województwo: lubelskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Głusk Dominów
ul. Rynek 1
Lublin 20-388
Województwo: lubelskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in