Dostawa drobnego jednorazowego sprzętu medycznego dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie

» Notice description

4.1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa drobnego jednorazowego sprzętu medycznego dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie. CPV: 33141000-0.
4.2. Zamówienie zostało podzielone na 101 pakietów:
Pakiet 1 - Kaniulacja dużych naczyń.
Pakiet 2 – Cewniki Swan Ganza.
Pakiet 3 Zestaw do pomiaru ciśnienia metodą krwawą
Pakiet 4 – Zawory dostępu żylnego.
Pakiet 5 – Systemy zamknięte dostępu żylnego.
Pakiet 6 – Igły 1.
Pakiet 7 – Igły 2.
Pakiet 8 – Strzykawki.
Pakiet 9 – Ostrza jednorazowe wymienne.
Pakiet 10 – Aparaty do przetaczania krwi i płynów.
Pakiet 11 – Rurki intubacyjne, osprzęt do rurek.
Pakiet 12 – Cewniki i dreny
Pakiet 13 –dreny do pompy
Pakiet 14 – Przedłużacze do pomp infuzyjnych.
Pakiet 15 – Nawilżacze tlenowe.
Pakiet 16 – Zestawy do cystostomii i nefrostomii.
Pakiet 17 – Zestawy drenów
Pakiet 18 – cewniki do odsysania
Pakiet 19 – Różne I.
Pakiet 20- Wzierniki
Pakiet 21 - Opaski
Pakiet 22 – Mankiet, aparat do szybkiego toczenia krwi.
Pakiet 23 – sprzęt do podaży dojelitowej
Pakiet 24 – Igły III.

Pakiet 25 – Igły do znieczulenia
Pakiet 26 – Igły do znieczulenia II.
Pakiet 27 – Zestawy do znieczulenia
Pakiet 28 - Maski, nebulizatory, cewniki do podawania tlenu.
Pakiet 29 - zestawy pediatryczne do nebulizacji
Pakiet 30 – Zestawy do tracheostomii
Pakiet 31 - Zestawy infuzyjne do pomp objętościowych
Pakiet 32 –pincety jednorazowe
Pakiet 33 – zestawy do hipotermii
Pakiet 34 – Katetery.
Pakiet 35 – Zestawy do drenażu opłucnej.
Pakiet 36 – Filtry, układy oddechowe
Pakiet 37 – Filtry, układy i maski oddechowe dla anestezjologii
Pakiet 38 – Cewniki.
Pakiet 39 – Kaniule I
Pakiet 40- Kaniule II
Pakiet 41 - Koreczki
Pakiet 42 – Dreny, zestawy do odsysania, końcówki do odsysania.
Pakiet 43 – Worki do moczu.
Pakiet 44 – Zestaw do zbiórki stolca.
Pakiet 45– Sondy żolądkowe.
Pakiet 46 – Anoskopy, rektoskopy.
Pakiet 47 – osprzęt do pomiaru ośrodkowego ciśnienia żylnego
Pakiet 48 – Igły specjalistyczne 1.
Pakiet 49 –igły do działa biopsyjnego
Pakiet 50 –zestawy do ssania i irygacji
Pakiet 51 –igły do portu
Pakiet 52 – Rurki tracheostomijne I.
Pakiet 53 – Cewniki i osprzęt do pompy - Urodynamika.
Pakiet 54 – Worki colostomijne i pooperacyjne
Pakiet 55 – Przyrządy do przelewania leków
Pakiet 56 – Szczotki chirurgiczne.
Pakiet 57 – Aspiratory endometrialne.
Pakiet 58 – Zestaw do punkcji opłucnej.
Pakiet 59 – Zestaw do punkcji osierdzia.
Pakiet 60 – zestawy do higieny jamy ustnej.
Pakiet 61 – Igły do stymulatora.
Pakiet 62 – Zestawy do konikotomii.
Pakiet 63 – igły do peanów insulinowych.
Pakiet 64 - Termometr
Pakiet 65 - Prześcieradła
Pakiet 66 – Strzykawka doustna
Pakiet 67 – Irygator
Pakiet 68 – Stazy jednorazowe
Pakiet 69 – półautomatyczna igła doszpikowa
Pakiet 70 – aparaty do toczenia płynów do pomp objętościowych.
Pakiet 71 – ustniki.
Pakiet 72 – igły specjalistyczne II.
Pakiet 73 – igły specjalistyczne III.
Pakiet 74 – osprzęt do bronchofiberoskopu
Pakiet 75 – gąbki nasączane
Pakiet 76 – osłonki sterylne
Pakiet 77 – pojemniki do BALA
Pakiet 78 – czujniki do pomiaru rzutu serca
Pakiet 79 – Przewody do cysto/resektoskopów.
Pakiet 80 – maszynki do golenia.
Pakiet 81 – osprzęt do respiratora Bellavista
Pakiet 82 – Nocniki i nerki jednorazowe
Pakiet 83 - narzędzia laryngoologiczne
Pakiet 84 – koszyki nitinolowe
Pakiet 85 – koszulki urologiczne
Pakiet 86 – koszulki anorektalne
Pakiet 87 – łączniki
Pakiet 88 – aparaty do infuzji
Pakiet 89 – worki ekstrakcyjne
Pakiet 90 - układy oddechowe do respiratora Newport
Pakiet 91 – końcówki ssące
Pakiet 92 – Zestawy do płynu owodniowego
Pakiet 93 – Wkładki uszne
Pakiet 94 – układy do Achiva
Pakiet 95 – znaczniki do skóry
Pakiet 96 – Zestawy do płynów
Pakiet 97 – Zestawy do punkcji otrzewnej
Pakiet 98 – Zestawy do odsysania w układzie zamkniętym
Pakiet 99 – Taśmy do kinesiotapingu
Pakiet 100 – Czujniki do kapnografu
Pakiet 101 - wzierniki ginekologiczne

4.3. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych na dowolną liczbę pakietów (części).
4.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

17.07.2020 | 10:30


» Location

ul. Cegłowska 80
Warszawa 01-809
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Medical equipment

» Buyer data

Szpital Bielański im. Ks. J. Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Cegłowska 80
Warszawa 01-809
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in