sukcesywna dostawa jednorazowych myjek higienicznych na potrzeby Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu przy ul. Mącznej 3

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa jednorazowych myjek higienicznych na potrzeby Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu przy ul. Mącznej 3.
2. Przedmiot zamówienia oznaczony jest kodem CPV 33000000-0 Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała, 33700000-7 Produkty do pielęgnacji ciała.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, określający rodzaj oraz ilość zamawianego towaru, znajduje się w Kalkulacji cenowej, która jako Załącznik nr 2 do SIWZ stanowi jej integralną część.
4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we Wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.
5. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

17.07.2020 | 13:00


» Location

ul. Mączna 3
Wrocław 54-131
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Category assortment

  • Medical equipment

» Buyer data

Miejskie Centrum Usług Socjalnych
ul. Mączna 3
Wrocław 54-131
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in