Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Koszarawie

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest średni samochód ratowniczo-gaśniczy (klasa M - wg PN-EN 1846-1) dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Koszarawie. Pojazd powinien być fabrycznie nowy, silnik i podwozie z kabiną sześcioosobową pochodzące od tego samego producenta. Rok produkcji podwozia i zabudowy nie starszy niż 2020 r. Pojazd powinien posiadać podwozie uterenowione (kategoria 2 - wg PN-EN 1846-1). Ponadto, samochód powinien posiadać zabudowę pożarniczą wykonaną z materiałów odpornych na korozję, zbiornik wody o pojemności nominalnej minimum 3000 litrów, autopompę dwuzakresową, maszt oświetleniowy, działko wodno-pianowe, urządzenie szybkiego natarcia, urządzenia sygnalizacyjno - ostrzegawcze świetlne i dźwiękowe pojazdu uprzywilejowanego.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 SIWZ – Wymagania techniczne oraz Załączniki: nr 8 SIWZ.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

17.07.2020 | 10:15


» Location

Koszarawa 133
Koszarawa 34-332
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Vehicles, trailers, boats and planes

» Buyer data

Ochotnicza Straż Pożarna w Koszarawie
Koszarawa 133
Koszarawa 34-332
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in