Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla jednostki OSP w Łagiewnikach

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla jednostki OSP w Łagiewniki. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 6 do SIWZ, Opis przedmiotu zamówienia - wymagania techniczno-użytkowe.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

20.07.2020 | 10:00


» Location

ul. Jedności Narodowej 21
Łagiewniki 58-210
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Category assortment

  • Vehicles, trailers, boats and planes

» Buyer data

Gmina Łagiewniki
ul. Jedności Narodowej 21
Łagiewniki 58-210
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in