Dostawa urządzeń do sterylizacji na potrzeby Centralnej Sterylizatorni Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Kartuzach

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nw. urządzeń do sterylizacji:
1) myjni – dezynfektora – 2 kpl.
2) sterylizatora parowego – 1 kpl.
3) myjni ultradźwiękowej – 1 kpl.
na potrzeby Centralnej Sterylizatorni Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Kartuzach.
2. Zamówienie zostało określone w 1 Części.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ – wykaz wymaganych i punktowanych parametrów przedmiotu zamówienia.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

17.07.2020 | 10:00


» Location

Floriana Ceynowy 7
Kartuzy 83-300
Województwo: pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Medical equipment

» Buyer data

Powiatowe Centrum Zdrowia spółka z o. o.
Floriana Ceynowy 7
Kartuzy 83-300
Województwo: pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in