Zakup fabrycznie nowych części zamiennych do nadwozi pojazdów bezpylnych

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup fabrycznie nowych części zamiennych do nadwozi pojazdów bezpylnych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m. st. Warszawie sp. z o.o. zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.Przedmiot zamówienia określony w Formularzu cenowym stanowi tzw. koszyk przykładowych części (OEM) i posłuży do celów porównawczych przy wyborze najkorzystniejszej oferty. Wyszczególnione w Formularzu cenowym części zamienne nie są katalogiem zamkniętym części, jakie Zamawiający może zamówić w trakcie realizacji umowy, jak również nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zakupu przedmiotowych części. Formularz cenowy stanowi jedynie podstawę do wyłonienia Wykonawcy, z którym Zamawiający podpisze umowę oraz nie może być podstawą roszczeń ze strony Wykonawcy w razie mniejszych potrzeb Zamawiającego. Faktyczny asortyment realizowanych dostaw będzie uzależniony od potrzeb Zamawiającego. Asortyment wymieniony w Formularzu cenowym jest tylko częściowym przekrojem zapotrzebowania Zamawiającego i służy jedynie porównaniu ofert w zakresie kryterium ceny. Wykonując umowę Zamawiający będzie zamawiał również inne części niż wykazane w Formularzu cenowym. Dodatkowym wyznacznikiem zapotrzebowania Zamawiającego w zakresie zamówienia jest wykaz pojazdów z określeniem rodzaju zabudowy stanowiący Załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia, będący niejawną częścią SIWZ. W przypadku, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokładnie określić rodzaju/nazwy części zamiennej, Wykonawca będzie miał obowiązek dokonać dostawy części na podstawie wzoru (np. uszkodzonej części wymagającej wymiany), przekazanej przez Zamawiającego. W przypadku realizacji zamówienia wg przekazanego wzoru, termin dostawy będzie liczony od chwili przekazania Wykonawcy wzoru części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SIWZ.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

22.07.2020 | 11:00


» Location

ul. Obozowa 43
Warszawa 01-161
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Parts for vehicles, boats and planes

» Buyer data

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
ul. Obozowa 43
Warszawa 01-161
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in