Wykonanie i montaż nowych dźwigów towarowych w budynku Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest zamierzenie budowlane polegające na zaprojektowaniu, wykonaniu i montażu dwóch nowych dźwigów towarowych, tzw. kuchennych, przeznaczonych do transportu produktów spożywczych oraz posiłków przygotowywanych w kuchni zakładowej w budynku głównym Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie ul. Zamkowej 8, w systemie „zaprojektuj i zbuduj”, w istniejących szybach windowych.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Program funkcjonalno-użytkowy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

27.07.2020 | 10:00


» Location

ul. Zamkowa 8
Prószków 46-060
Województwo: opolskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Dom Pomocy Społecznej
ul. Zamkowa 8
Prószków 46-060
Województwo: opolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in