Dostawa materiałów jednorazowego użytku dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach (dogrywka)

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa rękawic lateksowych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach w okresie 12 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy (dogrywka).

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

17.07.2020 | 10:00


» Location

Przemysłowa 44
Bełżyce 24-200
Województwo: lubelskie
Polska


» Category assortment

  • Medical equipment

» Buyer data

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach
Przemysłowa 44
Bełżyce 24-200
Województwo: lubelskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in