Wyposażenie sal dydaktycznych w Zespole Szkół Elektronicznych im. Stanisława Staszica w Zduńskiej Woli

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów komputerowych, sprzętu multimedialnego, urządzeń wielofunkcyjnych, sprzętu i osprzętu informatycznego, stanowisk sprzętu i osprzętu dedykowanego do stref zapewniających ochronę antystatyczną w elektronice w ramach projektu „Postaw na dobry zawód – elektronik to ty” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe Poddziałania XI.3.1 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, tj. nie używany przed dniem dostawy.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 2 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

17.07.2020 | 10:00


» Location

ul. Łaska 61
Zduńska Wola 98-220
Województwo: łódzkie
Polska


» Category assortment

  • Hardware, parts and accessories

» Buyer data

Zespół Szkół Elektronicznych im. Stanisława Staszica
ul. Łaska 61
Zduńska Wola 98-220
Województwo: łódzkie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in