Odnowienie asysty technicznej na oprogramowanie zarządzania oświatą po zakończeniu 5-letniego okresu gwarancji projektu ,,Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej RESMAN etap II”

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest odnowienie aktualizacji oprogramowania w ramach niezbędnego do działalności jednostek oświatowych w zakresie: nabór do szkół i przedszkoli, plan lekcji, zastępstwa, dotacja podręcznikowa, obowiązek nauki, UONET+, Finanse VULCAN, Kadry i Płace, magazyn i stołówka, MOL NET, Dotacja podręcznikowa, inwentarz, art. 30 KN oraz aplikacji SIGMA wykorzystywanej przez jednostki organizacyjne Gminy Miasto Rzeszów oraz Urząd Miasta Rzeszów w zakresie: organizacyjnym, finansowym, planowania i wykonania planów finansowych; odnowienie serwisów wsparcia oprogramowania serwerowego (wirtualizacja serwerów, backup, oprogramowanie łączności voip, oprogramowanie do zarządzania siecią bezprzewodową) niezbędnego do funkcjonowania w/w oprogramowania.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 2 do SIWZ pn. „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” (stanowiący równocześnie Załącznik nr 1 do umowy) i Załącznik nr 3 do SIWZ pn. „Wzór umowy”

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

17.07.2020 | 11:00


» Location

Rynek 1
Rzeszów 35-064
Województwo: podkarpackie
Polska


» Category assortment

  • Maintenance and support

» Buyer data

Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1
Rzeszów 35-064
Województwo: podkarpackie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in