Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego w obrębie ulic: I. Daszyńskiego, Jedności Narodowej, S. Żeromskiego we Wrocławiu.

» Notice description

Zakres prac obejmuje m.in.: 1) roboty ziemne i rozbiórkowe, 2) roboty drogowe (budowa drogi z miejscami postojowymi i miejscami manewrowymi dla samochodów), 3) wykonanie: placu zabaw dla dzieci wraz z wyposażeniem w urządzenia, terenów rekreacyjnych oraz chodników i nawierzchni, 4) regulację studzienek z wymianą pokryw na typ ciężki, regulację wpustów odwodnienia deszczowego oraz oczyszczenie studzienek i płukanie części instalacji po wykonaniu nawierzchni drogowej, 5) montaż 4 słupów oświetlenia terenu z instalacją, 6) wykonanie uzupełniające oznakowania drogowego,
7) wykonanie zieleni według projektu krzewów, pnączy i części trawników wraz z 3 letnią pielęgnacją zieleni istniejącej i nasadzanej.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

24.07.2020 | 10:00


» Location

Św. Elżbiety 3
Wrocław
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Category assortment

  • Other construction and renovation works

» Buyer data

Zarząd Zasobu Komunalnego
Św. Elżbiety 3
Wrocław
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in