Wyposażenie pomieszczeń w celu utworzenia nowego oddziału przedszkolnego w Trzcianie - dostawa sprzętu elektronicznego.

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia do Publicznego Przedszkola w Trzcianie w celu utworzenia nowego oddziału przedszkolnego. Dostawa dotyczy sprzętu elektronicznego: projektor i laptop.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w załączniku nr 2 do SIWZ.
3.Przedmiot zamówienia ma być dostarczony na adres: Trzciana 300, 32-733 Trzciana.
Wykonawca jest zobowiązany do sprzedaży i dostarczenia do Zamawiającego wszystkich składników wyposażenia fabrycznie nowych, wolnych od wad, wykonanych w bezpiecznych technologiach oraz zdatnych do użytkowania w momencie odbioru. Produkty, które tego wymagają muszą posiadać aktualne certyfikaty bezpieczeństwa, atesty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

17.07.2020 | 09:45


» Location

Trzciana 302
Trzciana 32-733
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Hardware, parts and accessories

» Buyer data

Gmina Trzciana
Trzciana 302
Trzciana 32-733
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in