Wykonanie inwestycji pn.: „Przebudowa tzw. Placu Pięciu Rogów”

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie inwestycji pn.: „Przebudowa tzw. Placu Pięciu Rogów”. Wartość szacunkowa zamówienia przekracza równowartość kwoty 30 000 EURO a jest mniejsza niż równowartość kwoty 5 350 000 EURO. Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w Dokumentacji technicznej (Rozdział V) i przedmiarach robót (Rozdział VI) SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

24.07.2020 | 10:00


» Location

ul. Chmielna 120
Warszawa 00-801
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich
ul. Chmielna 120
Warszawa 00-801
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in