Remont nawierzchni ulicy Spokojnej

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na naprawie nawierzchni ulicy Spokojnej w Rypinie.
Zakres robót budowlanych obejmuje wykonanie m.in.:
a) ręcznej rozbiórki nawierzchni odcinka pieszojezdni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce piaskowo - cementowej w ilości około 350 m2, z oczyszczeniem i ułożeniem na paletach nieuszkodzonych kostek do ponownego wbudowania (założono odzysk kostek na poziomie 90 %),
b) wywozu materiałów z rozbiórki podsypki piaskowo - cementowej gr. 4 - 5 cm na odległość do 3 km w ilości około 20,0 m3,
c) wyrównania ubytków w podbudowie z kamienia łamanego betonem C8/10 (B-10) w ilości około 2,0 m3,
d) ułożenia nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce piaskowo - cementowej w ilości około 315,0 m2 (kostka pochodząca z wcześniejszej rozbiórki),
e) ułożenia nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm (wzór cegiełka) na podsypce piaskowo - cementowej w ilości około 35,0 m2,
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają przedmiar robót i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące Załączniki Nr 7 i Nr 2 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

27.07.2020 | 11:00


» Location

ul. Warszawska 40
Rypin 87-500
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Miasta Rypin
ul. Warszawska 40
Rypin 87-500
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in