Dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych do dializy otrzewnowej ADO, CADO.

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych do dializy otrzewnowej ADO, CADO.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 2 do SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

17.07.2020 | 10:00


» Location

Banacha 1a
Warszawa 02-097
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Pharmaceutical products

» Buyer data

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Banacha 1a
Warszawa 02-097
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in