Dostawa łożysk i tulei łożyskowej dla Oddziałów TAURON Wytwarzanie S.A.

» Notice description

TAURON Wytwarzanie S.A Biuro Zamówień i Umów, zaprasza do złożenia oferty na dostawę:

1 ŁOŻYSKO 22216 EK BARYŁKOWE SKF w ilości 4 szt.

2 TULEJA ŁOŻYSKOWA WCIĄGANA H316 w ilości 4 szt.

3 ŁOŻYSKO 6215 2Z C3 KULKOWE ZKL w ilości 12 szt.

4 ŁOŻYSKO 6226 KULKOWE SKF w ilości 6 szt.

5 ŁOŻYSKO 6315 C3 KULKOWE FŁT w ilości 3 szt.

6 ŁOŻYSKO 6308 2ZP63E1 KULKOWE FŁT w ilości 24 szt.

7 ŁOŻYSKO 6309 2ZP63E1 KULKOWE FŁT w ilości 36 szt.

8 ŁOŻYSKO 6213 2Z C3 KULKOWE FŁT w ilości 14 szt.

9 ŁOŻYSKO NU 309 ECP WALCOWE SKF w ilości 2 szt.

----------------------------------------

ZASTRZEŻENIA ZAMAWIAJĄCEGO:
Zamawiający dopuszcza jako produkt równoważny tylko produkty SKF, FAG, INA, TIMKEN, NSK, NACHI o co najmniej takich samych parametrach technicznych lub wyższych tzn. taką samą nośność statyczną i dynamiczną, wartość prędkości granicznej oraz wymiary. Zamawiający wymaga aby łożyska wykonane były z co najmniej takich samych lub lepszych materiałów zgodne z aktualną wiedzą techniczną, produkowanych wg norm dopuszczających materiał na rynek Unii Europejskiej.
Oferowane łożyska muszą pochodzić bezpośrednio od Producenta lub jego autoryzowanego Dostawcy.
Towar musi być fabrycznie nowy z bieżącej produkcji.
Towar powinien być dostarczony w zabezpieczonym przez Producenta opakowaniu, zgodnie z obowiązującą normą i zabezpieczone przed korozją.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca składający ofertę dołączył do oferty dokumenty (w języku polskim lub z tłumaczeniem istotnych danych koniecznych do porównania produktów równoważnych), potwierdzającymi parametry oferowanego produktu i jego Producenta.

----------------------------------------

1.Warunki ogólne zapytania:
- transport na bazie DDP: TAURON Wytwarzanie S.A.
- Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie ul. Promienna 51, 43-603 Jaworzno_pozycja nr 1-7
- Oddział Elektrownia Łaziska w Łaziskach Górnych, ul. Wyzwolenia 30, 43-170 Łaziska Górne_pozycje 8,9
- termin ważności oferty nie krótszy niż 30 dni,
- warunki płatności przelew 30 dni od daty otrzymania faktury ,
- minimalny, wymagany okres gwarancji:12 miesięcy od daty dostawy,
- towar musi być fabrycznie nowy z bieżącej produkcji,
- wraz z dostawą wymagana jest kompletna dokumentacja jakościowa.

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją warunków określonych przez Zamawiającego w opisie zapytania.

2. Dodatkowe kryteria należy określić potwierdzeniem poprzez wybór z listy rozwijalnej formularza elektronicznego.

3. Cena jednostkowa - jest to cena jednostkowa netto dla danej pozycji na którą składana jest oferta, na jej podstawie system przelicza łączną wartość złożonej oferty dla danej pozycji.
Oferta najkorzystniejsza zostanie wybrana na podstawie kryterium: cena - 100%.
W cenie ofertowej netto wyrobu należy uwzględnić:
cenę produktu,
cenę transportu,
cło w przypadku importu /gdy obowiązuje/
inne składniki ceny /np. atestu /

4.Zastrzezenia Zamawiającego:
4.1. Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego RFx bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
4.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dogrywki w formie Zapytania elektronicznego Rfx lub aukcji elektronicznej.

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w formie fax-u lub e-maila. Oferty należy składać tylko w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

14.07.2020 | 09:00


» Location

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.
ul. Promienna 51
43-603 Jaworzno


» Category assortment

  • Consumables for machines and equipment

» Buyer data

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.


» Contact details

Available after sign in

Sign in