Dostawa: ZGARNIACZ NA TAŚMĘ 1200mm PRZENOŚNIK TAŚMOWY (1 szt.) do TAURON Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Siersza w Trzebini.

» Notice description

Zapraszamy do udziału w drugiej rundzie zapytania ofertowego. Prosimy złożenie oferty uwzględniającej maksymalne upusty cenowe:

- ZGARNIACZ NA TAŚMĘ 1200mm PRZENOŚNIK TAŚMOWY - 1 szt.

Zgarniacz na taśmę o szerokości 1000 mm powinien spełniać poniżej wymienione wymagania :
- Konstrukcja zamocowania dostosowana do miejsca montażu ( zsuwni lub konstrukcji przenośnika )- wymagana wizja lokalna
- Listwa zgarniająca winna być jednoczęściowa z węglika spiekanego
- Powinien posiadać układ samoregulacji siły docisku do taśmy
- Cena powinna zawierać montaż wraz z ewentualną modyfikacją zsuwni lub przenośnika
Kontakt w sprawie dodatkowych informacji technicznych:
P. Noworyta Andrzej tel. 785006279

UWAGI:
- Szczegółowy opis pozycji objętych zapytaniem znajduje się pod znacznikiem "lupki" (opis szczegółowy).
1. Warunki ogólne zapytania:
- transport na bazie DDP magazyn Zamawiającego TAURON Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Siersza w Trzebini wg. Incoterms 2010.
- termin ważności oferty nie krótszy niż 30 dni,
- warunki płatności przelew 30 dni od daty otrzymania towaru i faktury,
- oferent gwarantuje niezmienność cen z oferty niezależnie od zamawianej ilości i zakresu dostawy.
- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu wybranych pozycji ze złożonej oferty,
- towar musi być fabrycznie nowy.
- przy dostawie wymagany świadectwo jakości, certyfikat, instrukcja użytkowania.
- Okres gwarancji - 12 miesięcy od daty montażu
Złożenie oferty jest równoważne z akceptacją warunków określonych przez Zamawiającego oraz stanowi potwierdzeniem, że złożona oferta jest zgodna z wymaganiami określonymi w zapytaniu.
2. Cena jednostkowa - jest to cena jednostkowa netto dla danej pozycji na którą składana jest oferta i na podstawie której system przeliczy łączną wartość złożonej oferty dla danej pozycji (w cenie ofertowej netto produktu należy uwzględnić jego cenę , cenę transportu, cło w przypadku importu (gdy obowiązuje) oraz inne składniki np. rabaty, upusty i.t.p.).
3. W zakładce dokumenty znajduje się
- Podręcznik Oferenta
4. Zastrzeżenia Zamawiającego:
4.1. Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego RFx bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
4.2. Zamawiający może przeprowadzić dogrywkę w formie Zapytania elektronicznego Rfx lub aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w formie fax-u lub e-mail.
Oferty należy składać tylko w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

22.07.2020 | 12:00


» Location

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.
ul. Promienna 51
43-603 Jaworzno


» Category assortment

  • Production machinery and parts

» Buyer data

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.


» Contact details

Available after sign in

Sign in

Stay up to date with the news from the market
 

Requests from Machines, equipment and spare parts category published on OnePlace in last 10 days.