Budowa linii kablowej nN wraz z przyłączem kablowym nN w m. Czernina ul. Sułkowska dz. 218/3, 285, 288, gm. Góra (57963/2019/OD5/ZR8)

» Notice description

Przedmiot zamówienia:
Budowa linii kablowej nN wraz z przyłączem kablowym nN w m. Czernina ul. Sułkowska dz. 218/3, 285, 288, gm. Góra (57963/2019/OD5/ZR8)

Tryb postępowania:
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone na podstawie przepisów wewnętrznych obowiązujących u zamawiającego.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

16.07.2020 | 15:00


» Location

ENEA Operator Sp. z o.o., Grunwaldzka 128, 64-100, Leszno


» Category assortment

  • Technical building installation services

» Buyer data

ENEA Operator Sp. z o.o., Grunwaldzka 128, 64-100, Leszno, 7822377160, 300455398


» Contact details

Available after sign in

Sign in