Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Mińsku Mazowieckim

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Mińsku Mazowieckim.
W ramach przedmiotu zamówienia w części południowej działki o nr ew. 5287
i 5286 na cmentarzu komunalnym zostanie wykonanych 81 sztuk pojedynczych wnęk do pochówku zwłok spopielonych w urnach o wymiarach 45 x 45 x 45.
Wnęki muszą spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 48 poz. 283 i 284 ).
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.) w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, osób wykonujących następujące czynności - roboty ogólnobudowlane.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

23.07.2020 | 10:00


» Location

ul. Konstytucji 3 Maja 1
Mińsk Mazowiecki 05-300
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Miasto Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
Mińsk Mazowiecki 05-300
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in