Dostawa 2 sztuk ładowarek teleskopowych samojezdnych

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 sztuk nowych (nieużywanych), ładowarek teleskopowych samojezdnych oraz wyposażenie ładowarek w system telemetryczny i obsługa autoryzowanego serwisu gwarancyjnego, przy czym ładowarki muszą pochodzić z produkcji seryjnej i nie mogą stanowić prototypu danego urządzenia.
2. Ładowarki muszą być wyprodukowane nie wcześniej niż 12 m-cy od planowanego terminu ich dostawy.
3. Ładowarki będą wykorzystywane do obsługi baz Letniego i Zimowego Utrzymania Dróg m.in.:
a) w magazynach soli drogowej (hałdowanie soli, załadunek wytwornicy solanki),
b) przy załadunku i obsłudze pługo - posypywarko – solarek,
c) w zakresie transportu i załadunku odpadów (m. in. komunalnych, zielonych, budowlanych), elementów małej architektury, itp.,
4. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, warunki jego realizacji oraz obowiązki Wykonawcy zawierają:
a) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik A do siwz,
b) Wzór umowy – załącznik nr 9 do siwz.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

17.07.2020 | 11:00


» Location

ul. 10 Lutego 24
Gdynia 81-364
Województwo: pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Special-purpose vehicles, trailers, boats and planes

» Buyer data

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni
ul. 10 Lutego 24
Gdynia 81-364
Województwo: pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in