Dostawa sprzętu komputerowego

» Notice description

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego – wg Załącznika Nr 2 (Specyfikacja techniczna) do SIWZ i obejmuje:
1. dostawę sprzętu w miejsce wskazane przez Zamawiającego,
2. instalację i uruchomienie sprzętu (jeśli było wymagane w Specyfikacji technicznej),
3. udzielenie gwarancji na dostarczony sprzęt,
4. przekazanie Zamawiającemu wymaganych nośników, dokumentacji i podręczników wraz z niezbędnymi akcesoriami (jeśli były wymagane w Specyfikacji technicznej),
5. przeszkolenie pracowników Zamawiającego (jeśli było wymagane w Specyfikacji technicznej).

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

21.07.2020 | 08:30


» Location

ul. Wiejska
Białystok 15-351
Województwo: podlaskie
Polska


» Category assortment

  • Hardware, parts and accessories

» Buyer data

Politechnika Białostocka
ul. Wiejska
Białystok 15-351
Województwo: podlaskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in