Dostawa sprzętu komputerowego dla Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego na Oddział Chorób Płuc i Gruźlicy w SP ZOZ Szpitalu Specjalistycznym MSWiA w Głuchołazach im. św. Jana Pawła II.
Przedmiot zamówienia podzielony został na 3 części (pakiety). Wykaz asortymentu wraz z jego szczegółowym opisem zawarty został w załącznikach od nr 1.1 do 1.3, które stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

16.07.2020 | 08:45


» Location

M. Karłowicza 40
Głuchołazy 48-340
Województwo: opolskie
Polska


» Category assortment

  • Hardware, parts and accessories

» Buyer data

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Głuchołazach im. św. Jana Pawła II
M. Karłowicza 40
Głuchołazy 48-340
Województwo: opolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in