„Budowa edukacyjno-sensorycznego placu zabaw przy SP12 w Jastrzębiu-Zdroju”

» Notice description

Przedmiotem niniejszego postępowania jest budowa edukacyjno-sensorycznego placu zabaw przy SP12, zlokalizowanej na działce nr 113/3 przy ul. Szkolnej 7 w Jastrzębiu-Zdroju.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
- dostawę i montaż wyposażenia edukacyjno-sensorycznego placu zabaw (7 szt) wraz z ławkami
(2 szt) i koszem na śmieci (1 szt),
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej (wykonanie podbudowy, układanie kostki oraz osadzanie obrzeży betonowych),
- roboty wykończeniowe, obsianie trawą.

Inwestycja winna być zrealizowana zgodnie z dokumentacją techniczną pt.: „Projekt wykonawczy budowy edukacyjno-sensorycznego placu zabaw przy SP12 w Jastrzębiu-Zdroju”, obejmującą:
• projekt,
• szczegółowe specyfikacje techniczne,
• kosztorys ślepy (przedmiar robót)
oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego, wiedzą techniczną i obowiązującymi normami.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ, dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 9, specyfikacja techniczna – załącznik nr 10 oraz kosztorys ślepy (przedmiar robót) – załącznik nr 12.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

23.07.2020 | 09:50


» Location

Al. Józefa Piłsudskiego 60
Jastrzębie-Zdrój 44-335
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Sport
  • Landscaping services

» Buyer data

Miasto Jastrzębie Zdrój
Al. Józefa Piłsudskiego 60
Jastrzębie-Zdrój 44-335
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in