Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Igryły na działkach nr 116, 120

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na Przebudowa drogi w miejscowości Igryły na działkach nr 116, 120. Długość drogi do przebudowy około 855 m. Zamówienie obejmuje nawierzchnię jezdni, poboczy, zjazdów, przepustów oraz przebudowę sieci telekomunikacyjnej i wodociągowej.
Zakres opracowania obejmuje: usunięcie humusu, usunięcie drzew i krzewów kolidujących z projektowaną drogą, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z piasku na poszerzeniach, ułożenie warstwy mrozoochronnej z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem, wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, wykonanie utwardzonych poboczy z betonowej kostki brukowej, ułożenie zjazdów indywidualnych z betonowej kostki brukowej, przebudowa przepustów, ułożenie przepustów pod zjazdami, przebudowę wodociągu, przebudowę sieci telekomunikacyjnej.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

16.07.2020 | 10:00


» Location

Plac Kościuszki 1
Sokółka 16-100
Województwo: podlaskie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Gmina Sokółka
Plac Kościuszki 1
Sokółka 16-100
Województwo: podlaskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in