Dostawa rolet materiałowych

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż rolet materiałowych do kwater internatowych – położonych w miejscowości Wędrzyn, będących w zasobie Agencji Mienia Wojskowego OReg Zielona Góra.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje:
a) Dostawę, wniesienie i montaż rolet materiałowych w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego.
b) Przedmiot zamówienia będzie realizowany w dniach od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 – 15.00.
c) Poprzez dostawę należy rozumieć dostarczenie rolet materiałowych, poprzedzone pomiarem z natury, transport, wniesienie ich do poszczególnych kwater w budynkach, usunięcie i wywóz opakowań, uprzątnięcie pomieszczeń oraz demontaż i wyniesienie starych rolet.
W cenie dostawy należy ująć wszystkie koszty związane z montażem dostarczonych rzeczy, a mianowicie: koszty robocizny, sprzętu i materiałów pomocniczych typu kołki rozporowe, podkładki, śruby, listwy, przedłużacze i inne wyżej nie wymienione, a konieczne do przekazania zamówionej rzeczy Zamawiającemu jako funkcjonalnej i sprawnej, jak również koszty demontażu, wywozu i utylizacji rolet demontowanych.
Zamawiający nie zapewnia mediów, w tym zasilania elektrycznego.
Roletki powinny być wykonane z tkaniny trudno brudzącej, z możliwością czyszczenia (prania).
Kolor zostanie zaproponowany Zamawiającemu do akceptacji po zawarciu umowy.
Roletki ok. 79 m2 - z prowadnicami, rolka chowana w kasecie, prowadnice i rolka w kolorze białym, możliwość sterowania roletą na różnych wysokościach, płynne prowadzenie tkaniny.
4. Miejsce dostawy:
• Wędrzyn 46b/3 – 9 szt.
• Wędrzyn 46a/10 – 9 szt.
• Wędrzyn 48c/8 – 10 szt.
• Wędrzyn 48a/12 – 10 szt.
• Wędrzyn 48a/13 – 5 szt.
• Wędrzyn 49a/7 – 5 szt.
• Wędrzyn 51a/2 – 10 szt.
• Wędrzyn 53a/2 – 10 szt.
• Wędrzyn 53b/1 – 10 szt.
• Wędrzyn 53c/5 – 10 szt.
• Wędrzyn 53d/3 – 10 szt.

Zamawiający wymaga udzielenia minimum 12-miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

19.06.2020 | 10:00


» Location

Al. Zjednoczenia 104
Zielona Góra 65-120
Województwo: lubuskie
Polska


» Category assortment

  • Curtains, drapes, blinds and accessories

» Buyer data

Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Zielonej Górze
Al. Zjednoczenia 104
Zielona Góra 65-120
Województwo: lubuskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in