Czyszczenie studzienek ściekowych i przykanalików oraz separatorów na terenie miasta Przemyśla

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest mechaniczne czyszczenie studzienek ściekowych i przykanalików, studni wpadowych i kontrolnych oraz separatorów na terenie miasta Przemyśla w 2020 roku łącznie z odbiorem i unieszkodliwianiem powstałych odpadów, z podziałem na dwie części.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

15.06.2020 | 09:30


» Location

ul. Wybickiego 1
Przemyśl 37-700
Województwo: podkarpackie
Polska


» Category assortment

  • Other utilities and environmental services

» Buyer data

Gmina Miejska Przemyśl Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu
ul. Wybickiego 1
Przemyśl 37-700
Województwo: podkarpackie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in