„Budowa Strażnicy KP PSP z JRG – etap III” przy ul. Zielonogórskiej 34; 68-200 Żary w ramach inwestycji pn.: „Budowa strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Jednostką Ratowniczo – Gaśniczą w Żarach”

» Notice description

„Budowa Strażnicy KP PSP z JRG – etap III”.
W ramach etapu III należy wykonać:
budynek wieży,
sieć wodociągową i sieć kanalizacji sanitarnej do budynku od istniejących przyłączy na granicy działki,
pokrycie dachu JRG z obróbkami blacharskimi i rynnami,
instalacje kanalizacji sanitarnej i technologicznej pod posadzkami poziomu 0,
instalację wodną do tankowania pojazdów pożarniczych w garażu pod posadzkami poziomu 0,
posadzki poziomu 0 w budynkach KP i JRG,
sieć wodną do hydrantu zewnętrznego,
ściany działowe w budynku KP i JRG.
Szczegółowy zakres prac określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

19.06.2020 | 10:00


» Location

ul. Serbska 58
Żary 68-200
Województwo: lubuskie
Polska


» Category assortment

  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żarach
ul. Serbska 58
Żary 68-200
Województwo: lubuskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in