“Przebudowa drogi gminnej nr 678 045 S w miejscowości Kamińsko” w formule „zaprojektuj i wybuduj”

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie robot budowlanych związanych z realizacją przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej nr 678 045 S w miejscowości Kamińsko” o długości 540 m.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

19.06.2020 | 14:00


» Location

ul. Częstochowska 5
Przystajń 42-141
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Dismantling services

» Buyer data

Gmina Przystajń
ul. Częstochowska 5
Przystajń 42-141
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in