Remont pokrycia ścian korytarza i klatki schodowej w tym m. in. likwidacja boazerii w Szkole Podstawowej Nr 20 przy ul. Generała Władysława Andersa 66 w Sosnowcu.

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Remont pokrycia ścian korytarza i klatki schodowej w tym m. in. likwidacja boazerii w Szkole Podstawowej Nr 20 przy ul. Generała Władysława Andersa 66 w Sosnowcu”.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 3 do SIWZ.
3. Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty, pochodzenia lub źródła a także normy, aprobaty techniczne oraz systemy odniesienia, dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych opisanym, pod warunkiem zachowania przez nie takich samych minimalnych parametrów technicznych, jakościowych oraz funkcjonalnych itp. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązana równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wskazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.
4. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę robotników budowlanych wykonujących roboty rozbiórkowe, roboty wykończeniowe w tym: tynkowanie, malowanie.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

22.06.2020 | 10:30


» Location

al. Zwycięstwa 20
Sosnowiec 41-200
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Sosnowiec - miasto posiadające prawa powiatu - reprezentowana przez Prezydenta Miasta
al. Zwycięstwa 20
Sosnowiec 41-200
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in