Budowa ciągu pieszego przy drodze powiatowej Nr 2563B – ulicy Wypusty w Augustowie

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót w ramach zadania pn. Budowa ciągu pieszego przy drodze powiatowej Nr 2563B – ulicy Wypusty w Augustowie
W zakres prac wchodzi w szczególności:
- roboty przygotowawcze i pomiarowe;
- rozbiórki elementów betonowych nawierzchni oraz krawężników;
- wbudowanie nowych krawężników i obrzeży betonowych;
- podbudowy;
- wykonanie nawierzchni ciągu oraz zjazdów z betonowej kostki brukowej;
- wykonanie oznakowania pionowego, poziomego i elementów BRD;
- wykonanie zieleni drogowej, humusowania i obsiania trawą;
- wykonanie prac wykończeniowych i uporządkowania terenu.
Charakterystyka i zakres oraz ilości robót do wykonania są opisane w przedmiarze robót, dokumentacji projektowej oraz szczegółowych specyfikacjach technicznych.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

19.06.2020 | 09:00


» Location

Wojska Polskiego 54
Augustów 16-300
Województwo: podlaskie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie
Wojska Polskiego 54
Augustów 16-300
Województwo: podlaskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in