Modernizacja dróg w Gminie Lubenia

» Notice description

Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych łącznie na odcinku 2 042,00 m
W tym :
Droga wewnętrzna Lubenia - Żbyry II w km 0+000-0+845
Droga wewnętrzna Siedliska – Rzeki V w km 0+438-1+055
Droga wewnętrzna Straszydle – Przylasek Lubeński w km 0+084-0+664

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

19.06.2020 | 09:00


» Location

Lubenia 131
Lubenia 36-042
Województwo: podkarpackie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Gmina Lubenia
Lubenia 131
Lubenia 36-042
Województwo: podkarpackie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in