Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla „Nowego Budynku Wydziału Ekonomicznego” SGGW w Warszawie

» Notice description

Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla „Nowego Budynku Wydziału Ekonomicznego” SGGW w Warszawie, w tym min.:
• Wykonanie koncepcji wielobranżowej (wskazanie zasadniczych rozwiązań dla: konstrukcji budynku, instalacji sanitarnych, elektrycznych, zagospodarowania i uzbrojenia terenu, analiza koncepcji architektonicznej z naniesieniem niewielkich korekt oraz wykonanie wizualizacji);
• Uzyskanie wszelkich niezbędnych warunków realizacji inwestycji, decyzji, uzgodnień;
• Wykonanie mapy dla celów projektowych;
• Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej;
• Wykonanie badań geotechnicznych;
• Wykonanie innych niezbędnych ekspertyz wymaganych uzyskanymi warunkami lub wynikających z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
• Wykonanie projektu budowlanego wraz z projektem technologicznym;
• Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę;
• Wykonanie projektu wykonawczego;
• Wykonanie projektu wyposażenia i wystroju wnętrz;
• Wykonanie przedmiarów i kosztorysu inwestorskiego;;
• Wykonanie specyfikacji prac ( STWiOR) objętych dokumentacją techniczną;
• Uczestnictwo w przetargu na wykonawstwo jako autor opracowania.
• Nadzór autorskiej jednostki projektowej w trakcie budowy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

18.06.2020 | 09:30


» Location

ul. Nowoursynowska 166
Warszawa 02-787
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Design services

» Buyer data

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ul. Nowoursynowska 166
Warszawa 02-787
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in