Wymiana nawierzchni drogi wewnętrznej przy Alei Niepodległości 29 w Częstochowie - I etap.

» Notice description

wymiana nawierzchni drogi wewnętrznej przy Alei Niepodległości 29 w Częstochowie - I etap.
Zakres robót budowlanych:
- częściowa rozbiórka fragmentów istniejącej nawierzchni,
- zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu oraz regulację wysokościową elementów infrastruktury,
- wykonanie podbudowy z kruszywa,
- częściowe przebrukowanie istniejących nawierzchni – chodniki,
- wykonanie utwardzenia terenu – nawierzchnia bitumiczna,
- wyrównanie i oczyszczenie przylegającego terenu.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

22.06.2020 | 09:30


» Location

ul. Śląska 11/13
Częstochowa 42-217
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Gmina Miasto Częstochowa
ul. Śląska 11/13
Częstochowa 42-217
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in