Przebudowa drogi powiatowej nr 4490S w Zasolu Bielańskim na odcinku 1734 m wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 4491S na rondo i przebudową drogi 4491 S na łącznej długości 58 m.

» Notice description

Zakres robót obejmuje:
- przebudowę konstrukcji drogi na odcinku o długości 1,8 km
- przebudowę zatok autobusowych
- umocnienie rowów, częściowym ich zarurowaniem
- przebudowę przepustów,
- budowę nowego ronda,
- budowę chodników dla pieszych
- przebudowę sieci energetycznej kablowej w zakresie przebudowy linii napowietrznej,
- przebudowę sieci telekomunikacyjnej,
Parametry techniczne projektowanej drogi i skrzyżowania:
1) droga powiatowa ul. Piękna w Zasolu Bielańskim: jednojezdniowa, dwukierunkowa
2) klasa drogi: lokalna „L1/2”
3) kategoria ruchu: KR 3
4) obciążenie ruchem: 115 kN/oś
5) prędkość projektowa: 40 km/h,
6) podstawowa szerokość jezdni: 6,00 m do 6,50 m (przed projektowanym rondem)
7) pochylenie poprzeczne ulicy daszkowe 2%
8) nawierzchnia beton asfaltowy,
9) nawierzchnia chodników/zjazdów – kostka betonowa,
10) nawierzchnia wysepek ronda – kostka granitowa,
11) nawierzchnia zatok autobusowych beton cementowy,
12) chodniki szerokości 2,0 m,
13) rondo: średnica 20 m, szerokość pasa 5 m, szerokość dróg dojazdowych 6,5 m, promienie wyokrąglające: 7 do 12 m
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony został w dokumentacji projektowej oraz wzorze umowy, które stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

19.06.2020 | 09:00


» Location

ul. Piastowska 40
Bielsko-Biała 43-300
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Powiat Bielski
ul. Piastowska 40
Bielsko-Biała 43-300
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in