Przebudowa i budowa ulicy Żarnowieckiej oraz przebudowa ulicy Szkolnej w miejscowości Krokowa

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie I etapu przebudowy i budowy ulicy Żarnowieckiej oraz I etapu przebudowy ulicy Szkolnej w miejscowości Krokowa. W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać:
1) Na ulicy Żarnowieckiej - nawierzchnię drogową na odcinku I od km 0+00 do km 0+221 wraz z kanalizacją deszczową i przyległymi: chodnikiem, miejscem postojowym i zielenią oraz z przebudową oświetlenia i aktualizacją oraz wykonaniem stałej organizacji ruchu.
2) Na ulicy Szkolnej:
a) nawierzchnię drogową ulic i chodników (lecz bez parkingu) wraz z przyłączem kanalizacji deszczowej i przebudową oświetlenia (bez 1 lampy),
b) odcinek projektowanego chodnika od ulicy Słonecznej do granicy pasa drogowego ul. Żarnowieckiej – dz. nr 6/4,
c) wycinkę żywopłotu na trasie projektowanego chodnika na wysokości dz. nr 291,
d) przełożenie istniejącego ogrodzenia w ciągu chodnika na wysokości dz. nr 298,
e) projekt i wykonanie stałej organizacji ruchu.
3) Tablice informacyjno-promocyjne (dostawa i montaż) – 2 szt.
4) Kompletną dokumentację odbiorową wraz z dokonaniem niezbędnych zgłoszeń lub uzyskaniem pozwoleń celem użytkowania wybudowanych obiektów.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

25.06.2020 | 13:00


» Location

ul. Żarnowiecka 29
Krokowa 84-110
Województwo: pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Gmina Krokowa
ul. Żarnowiecka 29
Krokowa 84-110
Województwo: pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in