Usługa przechowania próbek osocza w temperaturze poniżej -25OC

» Notice description

Transport oraz przechowanie przez okres 12 miesięcy ilości do 30m3 próbek archiwizacyjnych osocza (próbek osocza) miesięcznie – zamówienie podstawowe . Zamówienie podstawowe może zostać wydłużone o kolejne 12 miesięcy tytułem zamówienia z prawa opcji.

Podane jak wyżej ilości próbek osocza mogą ulegać zmniejszeniu lub zwiększeniu okresowo w przedziale 1 m3 do 30 m3
Szczegóły określa załącznik do pkt. D. ppkt 1. SIWZ (opis przedmiotu zamówienia).

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

15.06.2020 | 10:00


» Location

ul. Rzeźnicza 11
Kraków 31-540
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Cooling and heating devices

» Buyer data

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie
ul. Rzeźnicza 11
Kraków 31-540
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in