DOSTAWA SIT DO ROZDRABNIACZA KOŃCOWEGO VECOPLAN

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sit z oczkami okrągłymi 40 mm do produkcji paliwa alternatywnego Rdf 30 (wykonane ze stali trudnościeralnej o twardości od 40 do 53 HRC) do rozdrabniacza końcowego Vecoplan VEZ 2500T Nr 14548-010 pracującego w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Olsztynie, ul. Lubelska 53 (dalej: ZUOK).
2. Części składające się na przedmiot zamówienia będą dostarczane do siedziby Zamawiającego: Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. ul. Lubelska 53, 10-410 Olsztyn (ZGOK).
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki współpracy zostały opisane w II Części SIWZ pn. Projekt Umowy oraz w III Części SIWZ pn. Opis Przedmiotu Zamówienia.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

12.06.2020 | 10:00


» Location

Lubelska 53
Olsztyn 10-410
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Category assortment

  • Utility machinery, equipment and parts

» Buyer data

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Lubelska 53
Olsztyn 10-410
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in