Remont pobocza przy drodze powiatowej nr 3187P w miejscowości Łuszczewo

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest remont pobocza przy drodze powiatowej nr 3187P w miejscowości Łuszczewo.
Zakres rzeczowy prac w ramach ww. przedmiotu zamówienia obejmuje:
1. Roboty pomiarowe i przygotowawcze,
2. Frezowanie nawierzchni,
3. Wykonanie podbudowy pobocza,
4. Wykonanie nawierzchni pobocza z MMA,
5. Ustawienie krawężników,
6. Wykonanie nawierzchni chodników z BKB,
7. Roboty ziemne i formowanie nasypów,
8. Plantowanie i obsianie powierzchni muld i skarp.
Przedmiot zamówienia szczegółowo opisany został w:
1. Dokumentacjach wykonawczych – Załącznik nr 7,
2. Przedmiarach robót stanowiących część pomocniczą określenia ilości robót – Załącznik nr 8,
3. Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót – Załącznik nr 9.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

19.06.2020 | 09:45


» Location

ul. Świętojańska 20 d
Konin 62-500
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Zarząd Dróg Powiatowych
ul. Świętojańska 20 d
Konin 62-500
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in