Mineralizacji pasa p poż. na terenie Zakładu Linii Kolejowych w tarnowskich Górach rejon działania ISE Herby Nowe w ilości 5,93 ha (14,825 kmt); ISE Gliwice w ilości 18,958 ha ( 47,396 kmt) i ISE Rybnik w ilości 0,616 ha ( 1,540 kmt); Razem do wykonania 25,504 ha pasa p poż (63,761 kmt ).

» Notice description


Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe otwarte
Rodzaj zamówienia: Usługi
Podstawa prawna: Regulamin logistyczny
Kategoria zakupowa / grupa materiałowa zamawiającego: POZOSTAŁE USŁUGI Z ZAKRESU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
Termin wszczęcia: 2020-05-04

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

06.05.2020 | 10:00


» Location

Available after sign in

Sign in

» Category assortment

  • Other

» Buyer data

Dział gospodarki materiałowej i zamówień


» Contact details

Available after sign in

Sign in